Polityka Prywatności

1. Właścicielem i administratorem serwisu mamabear.pl jest mamabear.pl Katarzyna Mamak, NIP 118-124-26-57

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to
osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem.
Kontakt do IODO: info@mamabear.pl Katarzyna Mamak
Adres korespondencyjny: mamabear.pl ul.Szklarniowa 8 , 05-552 Łazy 


3. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania
zamówień oraz kontaktu;
- adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
- adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie
zamówienia oraz ewentualny kontakt;
- adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach
systemowych);
- cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu
do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.


4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz
czas ich przetwarzania są następujące:
• Cel - wykonanie umowy pomiędzy mamabear.pl Katarzyna Mamak a użytkownikiem serwisu -
podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy,
której stroną jest Użytkownik;
• Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości
działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) -
uzasadniony interes administratora.
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku
posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich
przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z
opisem powyżej.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych
działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej
wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi
na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za
wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów
płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za
zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących,
firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych
współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych
przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich
pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym
organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane
dostępu do konta bankowego.


6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w
przyszłości.


7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas
Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).


Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo
skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo
skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać
przesłane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe.

W zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać
przetwarzanie Państwa danych osobowych współpracującym z nami
podmiotom (dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak biuro księgowe,
firma kurierska, dostawca usług informatycznych lub agencja reklamowa).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten
może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia
lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.

W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych
drogą elektroniczną. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość z cofnięciem
zgody na adres: info@mamabear.pl

Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki
ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

W sprawach danych osobowych można kontaktować się z nami:

- pocztą elektroniczną pod adresem : info@mamabear.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu +48 501 132 433
- pocztą tradycyjną: mamabear.pl ul.Szklarniowa 8 , 05-552 Łazy 


PayPal