Regulamin

.

Sklep internetowy MamaBear dostępny pod adresem internetowym http://www.mamabear.pl prowadzony jest przez firmę: mamabear.pl zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 118-124-26-57, 


zwany dalej jako „sklep Mama Bear”.

Sklep Mama Bear prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Wszystkie produkty oferowane przez sklep Mama Bear są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Zakup w sklepie internetowym www.mamabear.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 1

Zamówienia

 1. Zamówień w sklepie Mama Bear można dokonywać przez 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. 
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 3. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie wypełnienie formularza zamówienia bądź założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 5. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem Mama Bear.
 6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Sklep Mama Bear zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. Sklep Mama Bear zastrzega sobie prawo do nie zrealizowanie zamówień budzących wątpliwość.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep Mama Bear zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

§ 2

Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny produktów w sklepie Mama Bear podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 4. Całkowita wartość zamówienia podana jest na stronie internetowej sklepu Mama Bear po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

 

§ 3

Zmiany w zamówieniach

 1. Zmian w zamówieniach Klient może dokonywać do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, adresu dostawy, danych do faktury.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

§ 4

Płatności

Sposoby płatności:

- przelew tradycyjny – przelew wykonywany na konto sklepu Mama Bear (ALIOR Bank: 75 2490 0005 0000 4530 9598 3045), którego szczegóły podane przy potwierdzeniu zamówienia,

- Pay Pal – forma płatności obsługiwana przez Pay Pal - wybierając tą opcję istnieje możliwość zarówno płatności kartą jak i przelewem z konta Pay Pal klienta.

- PayU - forma płatności obsługiwana przez PayU - bezpieczne płatności online - wybierając tą opcję istnieje możliwość zarówno płatności kartą jak i przelewem z jednego z banków internetowych, w którym Klient posiada rachunek. Ten sposób jest szybki i bezpieczny. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu. Cały proces odbywa się pomiędzy komputerem Klienta a serwisem PayU.

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie lub informacji o dokonaniu płatności, którą otrzymamy z serwisu Pay Pal bądź PayU.

W przypadku, gdy zamawiający chce otrzymać Fakturę VAT, Klient jest zobowiązany przesłać właściwe dane firmy wraz z numerem NIP.

 

§ 5

Czas realizacji

 1. Wysyłka zamówień poprzez Pocztę Polską następuje w ciągu 1-2 dni roboczych. 
 2. Wysyłka zamówień kurierem następuje następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania płatności na koncie, bądź poprzez system PayU oraz PayPal.
 3. Czas realizacji zamówień z opcją Pay Pal liczy się od pierwszego dnia roboczego po zmianie statusu płatności na "zakończona". Autoryzacja płatności w tym systemie trwa zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin.
 4. Czas realizacji zamówień z opcją przelew bankowy liczy się od pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym sklepu Mama Bear.
 5. Podane terminy uwzględniają wyłącznie dni robocze.

 

§ 6

Wysyłka

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem:

1. Poczty Polskiej

– list polecony ekonomiczny - doręczenie w ciągu 5-7 dni roboczych od nadania*

- list polecony priorytet - doręczenie w ciągu 3 dni roboczych od nadania*

2. Firmy kurierskiej  - doręczenie na następny dzień roboczy od nadania

3. Paczka InPost lub Paczkomat In Post - doręczenie w ciągu 2 dni roboczych od nadania

Przewidujemy również możliwość odbioru osobistego w Warszawie, jednak konieczne jest skontaktowanie się z nami mailowo zamowienia@mamabear.pl bądź telefonicznie 501 132 433, w celu umówienia terminu odbioru towaru. 

* czas realizacji deklarowany przez Pocztę Polską, jednak w praktyce zdarza się, że czas ten jest dłuższy

§ 7

Gwarancja i reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony produkt okazał się niezgodny z zawartą umową Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą jej przyjęcia jest odesłanie produktu z załączonym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym dokładny opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: mamabear.pl  ul.Szklarniowa 8, 05-552 Łazy 

 

§ 8

Zwrot towaru

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionego produktu wraz z odpowiednim oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach sklepu Mama Bear nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
 3. Wszystkie zdjęcia towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep Mama Bear są własnością sklepu. Kopiowanie, udostępnianie innym oraz publikowanie jest zabronione.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sklep Mama Bear deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

PayPal